نرم افزار های برند مکسرون

نرم افزار های خانه هوشمند

نرم افزار اندروید

نرم افزار SmartHome-Wulian برای IOS

نرم افزار های دزدگیر اماکن

نرم افزار اندروید

نرم افزار Smart Security برای IOS

نرم افزار انتقال تصویر ویندوز ( سری قدیم )

DiskCalculator

ConfigTool

SmartPSS

نرم افزار انتقال تصویر ویندوز ( سری جدید )

SADP Config Tool

IVMS4200

نرم افزار انتقال تصویر Android

Hik-connect

GDMSS Lite

Ivms4500

نرم افزار انتقال تصویر IOS

IDMSS

Hik-connect

Ivms4500

!!به علت نوسانات بازار قبل از خرید، تلفنی هماهنگ کنید!!