در این مقاله سعی داریم در ابندا به معرفی دستگاه دزگیر دوسیمکارتی مدل های A600+ و A700 و قابلیت ها بپردازیم سپس نحوه نصب و سیم کشی دستگاه های دزدگیر دوسیمکارتی را توضیح دهیم. معرفی قابلیت های دستگاه دزدگیر دوسیمکارتی A600+ و A700 آنیک قابلیــت برنامــه ریــزی و کنتــرل دســتگاه از طریــق تماس صوتــی , […]