تنظیم مدت زمان تاخیر در دزدگیر آنیک

در این مقاله سعی میکنیم که طریقه تنظیم مدت زمان تاخیر در دزدگیر آنیک را روی زون 2 دستگاه توضیح دهیم. زون تاخیری چیست ؟ در همه دزدگیر ها یک زون به عنوان زون تاخیری شناخته میشود عملکرد این زون به این نحو است که پس از فعال کردن دزدگیر بسته به مدت زمان تاخیر […]

تنظیم مدت زمان آژیر در دزدگیر آنیک

در این مقاله سعی میکنیم طریقه تنظیم مدت زمان آژیر در دزدگیر آنیک را برای شما عزیزان توضیح دهیم. طریقه تنظیم برای تنظیم مدت زمان آژیر دکمه 1 را فشار داده و چند ثانیه آنرا نگه دارید. زمان پیشفرض مدت زمان آژیر 60 ثانیه میباشد که شما میتوانید با دکمه 9 افزایش و یا با […]

تنظیم نوع تک آژیر در دزدگیر آنیک

در این مقاله سعی خواهیم کرد که طریقه تنظیم نوع تک آژیر در دزدگیر آنیک را برای شما توضیح دهیم. طریقه تنظیم در مرحله ی اول باید دستگاه را در حالت DISARM قرار دهید.برای دسترسی به تنظیمات نوع تک آژیر در منوی دستگاه باید دکمه 3 را به مدت سه ثانیه فشار دهید.در اینصورت حالت […]

نحوه تغییر رمز دزدگیر آنیک

ما در این مقاله سعی میکنیم نحوه تغییر رمز دزدگیر آنیک را به صورت کامل و واضح برای شما عزیزان توضیح دهیم نحوه تغییر رمز برای تغییر دادن رمز دستگاه باید دکمه 4 را فشار داده و برای چند ثانیه نگه دارید تا پیام “ENTER OLD PASS” را مشاهده کنید.در این مرحله باید رمز قدیمی […]

اتصال برد افزایش برد ریموت روی دزدگیر آنیک

در این مقاله سعی میکنیم که نحوه اتصال برد افزایش برد ریموت روی دزدگیر آنیک را برای شما عزیزان توضیح دهیم. در برخی پروژه ها اگر احساس میکنید که برد ریموت کم میباشد و پاسخگوی نیاز شما نیستباید برد گیرنده ریموت را به دستگاه اضافه کنید.اکثر همکاران در این پروژه ها برای نصب برد افزاینده […]

تنظیم سطح امنیت دزدگیر آنیک

در این مقاله سعی میکنیم که نحوه تنظیم سطح امنیت دزدگیر آنیک را برای شما عزیزان توضیح دهیم. تنظیم سطح امنیت برای تنظیم سطح امنیتدستگاه را روی حالت DISARM قرار دادهو دکمه “ENTER” را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.در این مرحله دستگاه منویی برای شما باز خواهد که با فرشدن دکمه 1 سطح “HIGH […]

ست یا کپی کردن ریموت های بلوتوثی

در این مقاله قصد داریم که نحوه ست یا کپی کردن ریموت های بلوتوثی را به طور کامل و واضح برای شما توضیح دهیم. نحوه ست کردن اکنون باید یک ریموت بلوتوثی ست شده که با فشار دادن هر دکمه آن LED آن روشن شدهو یک ریموت خام را که LED آن روشن نمیشود در […]

نحوه ضبط صدا روی دزدگیر آنیک

در این مقاله سعی میکنیم که نحوه ضبط صدا روی دزدگیر آنیک را برای شما عزیزان توضیح دهیم. در تمامی مدل های دزدگیر آنیک که دارای تلفن کننده هستندمیتوانید برای بخش کنترل خروجی ها صدای متناسب با آنرا ضبط کنید.البته باید گفت که از قبل به صورت پیشفرض صداهایی برا روی دستگاه ضبط شده است […]

ست کردن چشم بیسیم بر روی دزدگیر آنیک

در این مقاله سعی میکنیم که نحوه ی ست کردن چشم بیسیم بر روی دزدگیر آنیک را به طور کامل و واضح برای شما عزیزان توضیح دهیم نحوه ست کردن چشم بیسیم بر روی دزدگیر آنیک 1- در اولین مرحله باید دستگاه را بر روی حالت DISARM یا غیرفعال قرار دهید. نکته: قبل از مرحله […]

ست کردن ریموت روی دزدگیر آنیک

در این مقاله آموزشی ما سعی میکنیم که نحوه ی ست کردن ریموت روی دزدگیر آنیک را به طور کامل و واضح برای شما عزیزان توضیح دهیم. نحوه ی ست کردن ریموت روی دزدگیر آنیک 1- در اولین مرحله باید دستگاه را در حالت DISARM قرار بدهیم تا بتوانیم ریموت رو ست کنم. 2- در […]