Error ارسال پیام کوتاه به دزدگیر آنیک

در این مقاله سعی میکنیم که Error ارسال پیام کوتاه به دزدگیر آنیک را بررسی و آن را رفع کنیم. این پیام Error دو معنی میدهد : 1- دستور نوشته شده صحیح نیست :تمامی دستورات با * شروع میشوند و با حروف بزرگ و بدون فاصله باید باشند. (اگر از نرم افزار موبایل استفاده میکنید […]

متصل کردن پدال زیرپایی به دزدگیر آنیک

در این مقاله سعی میکنیم طریقه متصل کردن پدال زیرپایی به دزدگیر آنیک را توضیح دهیم. برای متصل کردن ، مراحل زیر را دنبال کنید : 1- ابتدا باید کابل پدال را به زون مخصوص پدال یا زون 24 ساعته دستگاه متصل کنید. 2- Deep switch کنار زون 4 را روی حالت NC قرار دهید. […]

تنظیم سطح امنیت دزدگیر A470 آنیک

در این مقاله سعی میکنیم طریقه تنظیم سطح امنیت دزدگیر A470 آنیک را توضیح دهیم. برای تنظیم سطح امنیت دستگاه دزدگیرمراحل زیر را دنبال کنید. 1- ابتدا باید دستگاه را در حالت Disarm قرار دهیم. 2- سپس با زدن دکمه MENU به منوی دستگاه رفته و تب Security را انتخاب و کلید Enter را فشار […]

تنظیم مدت زمان تاخیر در دزدگیر آنیک

در این مقاله سعی میکنیم که طریقه تنظیم مدت زمان تاخیر در دزدگیر آنیک را روی زون 2 دستگاه توضیح دهیم. زون تاخیری چیست ؟ در همه دزدگیر ها یک زون به عنوان زون تاخیری شناخته میشود عملکرد این زون به این نحو است که پس از فعال کردن دزدگیر بسته به مدت زمان تاخیر […]

تنظیم مدت زمان آژیر در دزدگیر آنیک

در این مقاله سعی میکنیم طریقه تنظیم مدت زمان آژیر در دزدگیر آنیک را برای شما عزیزان توضیح دهیم. طریقه تنظیم برای تنظیم مدت زمان آژیر دکمه 1 را فشار داده و چند ثانیه آنرا نگه دارید. زمان پیشفرض مدت زمان آژیر 60 ثانیه میباشد که شما میتوانید با دکمه 9 افزایش و یا با […]

تنظیم نوع تک آژیر در دزدگیر آنیک

در این مقاله سعی خواهیم کرد که طریقه تنظیم نوع تک آژیر در دزدگیر آنیک را برای شما توضیح دهیم. طریقه تنظیم در مرحله ی اول باید دستگاه را در حالت DISARM قرار دهید.برای دسترسی به تنظیمات نوع تک آژیر در منوی دستگاه باید دکمه 3 را به مدت سه ثانیه فشار دهید.در اینصورت حالت […]

نحوه ریست کردن دزدگیر آنیک

ما در این مقاله سعی میکنیم نحوه ریست کردن دزدگیر آنیک را برای شما عزیزان توضیح دهیم. نحوه ریست کردن ریست کردن دستگاه های دزدگیر آنیک در همه ی مدل ها به یک صورت انجام میگردد. ریست کردن دستگاه دزدگیر به صورت مراحل زیر انجام میگردد: 1-در مرحله اول باید برق و باتری دستگاه را […]

نحوه تغییر رمز دزدگیر آنیک

ما در این مقاله سعی میکنیم نحوه تغییر رمز دزدگیر آنیک را به صورت کامل و واضح برای شما عزیزان توضیح دهیم نحوه تغییر رمز برای تغییر دادن رمز دستگاه باید دکمه 4 را فشار داده و برای چند ثانیه نگه دارید تا پیام “ENTER OLD PASS” را مشاهده کنید.در این مرحله باید رمز قدیمی […]

اتصال برد افزایش برد ریموت روی دزدگیر آنیک

در این مقاله سعی میکنیم که نحوه اتصال برد افزایش برد ریموت روی دزدگیر آنیک را برای شما عزیزان توضیح دهیم. در برخی پروژه ها اگر احساس میکنید که برد ریموت کم میباشد و پاسخگوی نیاز شما نیستباید برد گیرنده ریموت را به دستگاه اضافه کنید.اکثر همکاران در این پروژه ها برای نصب برد افزاینده […]

تنظیم سطح امنیت دزدگیر آنیک

در این مقاله سعی میکنیم که نحوه تنظیم سطح امنیت دزدگیر آنیک را برای شما عزیزان توضیح دهیم. تنظیم سطح امنیت برای تنظیم سطح امنیتدستگاه را روی حالت DISARM قرار دادهو دکمه “ENTER” را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.در این مرحله دستگاه منویی برای شما باز خواهد که با فرشدن دکمه 1 سطح “HIGH […]