چرا مشتری میگوید گران است ؟

گران است !اگر شما یک فروشنده باشید صد در صد برایتان پیش آمده است که یک مشتری پس از آشنا شدن با محصول و شنیدن قیمت ، بگوید که محصول شما گران است.حتی در برخی جلسه های فروش ،بعد از ساعت ها معرفی و پرزنت محصول که با موفقیت پیش میروید، زمانیکه به اصل کار […]

چگونه میتوانیم خیلی راحت یک سیستم فروش برای خودمان ایجاد کنیم ؟در این مقاله ایجاد یک سیستم فروش به آسانی را به صورت مختصر توضیح خواهیم داد. سوال شخصی از مشتری بپرسید انتظارات مشتری از ما را بدانیم مقصود و منظور مشتری از چیزی که پرسیده یا خواسته را بدانیم  اولویت های مشتری کدامند  خلاصه […]